Politics as Poetry – till 3 June 2011 – Haitian Creole

http://www.ft.com/cms/s/0/b345abce-8a25-11e0-beff-00144feab49a.html – pa gen tan pou pale ak mugabe – tan pou vote prèv fwod nan Zimbabwe, but Anglè ki twò petrifye! Cd3wd.com/seev /

Bretay Amerik yo tankou Arabi & bann ipokrit Bahrain depi yo pretann renmen demokrasi pandan yo ankouraje & apwiye pro-lwès diktatè

# seppBlatter se moun nan PIFÒ fin pouri, men li siksè ak medya lwès twò pè di ou! # Blatter

https://alexweir1949.wordpress.com/2011/03/22/libya-how-to-avoid-a-morass/ – dis semenn ki ekri sou sa pibliye depi Libi morrass – ke jamè plis enpòtan! Amerik & Bretay – sispann batay demokrasi

!

peyi Siri kounye a ijan bezwen prèv eleksyon magouy. Pa Assad-style, CIA-style oswa ‘gratis ak jis’ Mossad-style eleksyon frauded!


Moun

panse Britanik & etranjè Ameriken Dirty Tricks yo entegral & nesesè pati nan Devlope Country Lojistik. Pa tèlman! Trè nesesè

Britanik & Ameriken rat fukin-kreye povrete global, lagè, grangou, teyoris. Sèlman Bon papa yo kòporasyon global, pa sitwayen

Obama ofri lagè, povrete, grangou, teyoris. Nou vle libète, pwosperite, lapè, jistis, sekirite. Difisil p> chwa ……..</

prèch West Liberty, pwosperite, jistis, sekirite, demokrasi. Men, pa suiv sa yo ideyal. Nou dwe ranfòse Respè!

Lafrans apèl sou moun lavil Aram Prezidan aplike Fwòd Prèv Vote ak kenbe Fwòd Prèv Eleksyon

Nan dr Gè Mugabe Zimbabwe kontribyab depanse lajan ak san pou operasyon militè. Li te pèsonèl peman an dyaman.

an Irak Lagè Afganistan, UK & USA depanse lajan kontribyab & san nan operatons militè. Kòporasyon & benefis la rich. Mugabe move. West OK

òganizasyon global yo fin pouri, pèvèti & koruptif – IFES, Version IDEA, Sant Carter, UNEAD, Inyon Ewopeyen Eleksyon divizyon, OSCE

Mugabe depanse bidjè piblik defans pou benefis prive – move! USA Version depanse piblik bidjè defans pou benefis prive – bon

!

https: / / alexweir1949.wordpress.com/2011/06/02/the-ciem-10000-program / – pote zewo koute plizyè izaj trè itil baz done sèvis sou entènèt nan lemonn twazyèm & mitan mas lès

>


West a renmen & pwoteje diktatè pro-lwès & rayi diktatè anti-lwès. Men, mwen rayi tout diktatè & moun ki èd & ensite!


# Obama – li se nòb pou West a Rob & 3yèm piye resous mond pou yon pittance pandan y ap aplike yon kouvrir rete soude nan Oxfam


# Obama-li se Noble pou West a kouche & konfonn popilasyon pwòp nou ak konsiderasyon diktateur. Li klè nan enterè yo


# Obama – li se # Noble pou Wès la pèmèt 3yèm nan Mondyal yo mouri yon lanmò mizerab, men diy nan mizè pandan n ap patoje nan tout konsomasyon


West – detwi Libya Gaddafi a tou detwi Libya Moun nan. Mikrochirurji se pi byen. Fwod eleksyon prèv se plis Demokrat


Libyans dwe Sue West pou destriksyon nesesè lè Gaddafi te kapab retire nenpòt kilè apre 2006 jiska prèv fwod voing


# Botswana bezwen # walmart – pri yo rapas ak povrete-kreye


Angelina Jolie ki kòrèk – Lekòl modèn yo pa anseye itil konesans oswa kapasite yo. Tan pou amelyorasyon, sitou nan Third World


Diktati se prizon vòl tòti ak lanmò. Lanmò nan tout diktateur! Lanmò oswa pou vote prèv fwod!


Diktatè eta Mugabe – touye viktim premye ou yo ka trè difisil. Men, apre tout bagay se fasil


Diktatè eta Mugabe Poukisa nou fè li? Paske nan lajan an kou. Tout se sou lajan an


Diktatè Mugabe eta – mwen fè yo gen pwoblèm pou dòmi? Li se yon ti jan tankou sòlda Western nan Irak oswa Afganistan. Pafwa zonbi vizite


Diktatè Assad – kite pouvwa? Pafwa ou yo nan tèlman fon pa gen okenn soti fason. I tan pou Fwòd Prèv Vote, men USA & pèp Izrayèl la wont pèmèt


Advertisements

About alexweir1949

software developer, inventor and innovator, Fraud Proof Voting Systems Inventor, founder of cd3wd.com. Based in Botswana and Zimbabwe, work everywhere.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s